Politika e privatësisë

Kush jemi:

Kjo ështe një faqe lajmesh e cila ka për qëllim informimin me informacionin më të fundit nga vendi dhe bota. klikoje.com do të jetë gjithmonë e pavarur, e vërtetë, në krah të interesit publik.

POLITIKA E PRIVATËSISË NË WEB

Me Politikat e Privatësisë Klikoje.com sqaron se ku dhe si mbrohen të dhënat personale të të gjithë vizitorëve të këtij portali. Kjo politikë vlen vetëm për www.klikoje.com
Çdo përdorues pas regjistrimit deklaron se është i njohur dhe pajtohet me Politika e Privatësisë sonë.
Në përputhje të plotë me Ligjin “PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE” nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (të ndryshuar), Klikoje.com garanton se pasi informacioni mbërrin në Web serverin tonë ky i fundit implementon një sistem sigurie të standarteve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtyre të dhënave.

Me plotësimin e aplikimit online, ku përdoruesit i kërkohet psh, emri, IP, ky i fundit deklaron se jep miratimin e tij për procesimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë, vetëm për qëllimin për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale, ndërsa në çdo moment i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkese pranë Klikoje.com, të aksesojë këto të dhëna, si dhe të kërkojë korigjimin e tyre.

Duke dashur që bashkëpunimi jonë të jetë i besueshëm dhe efiçent, dëshirojmë të garantojmë çdo vizitorë të faqes se Klikoje.com mbështetet dhe vlerëson maksimalisht parimin e transparencës duke garantuar te secili prej jush siguri në përpunimin e informacionit tuaj.