Dita Botërore e Popullsisë

0

Në kalendarin e Kombeve të Bashkuara për shënimin e datave të rëndësishme të cilat përçojnë jo vetëm mesazhe, por kërkojnë ndërgjegjësim e veprim, është edhe 11 Korriku – Dita Botërore e Popullsisë.

Dita Botërore e Popullsisë, e cila synon të përqëndrojë vëmendjen në urgjencën dhe rëndësinë e çështjeve të popullsisë, u krijua nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara më 11 korrik të vitit 1989, si shënim i “Ditës së Pesë Miliard”.

Referuar “Fondacionit Gjerman për Popullsinë e Botës”, bota çdo sekondë rritet me nga 2,6 njerëz, që i bie rreth 225 000 në ditë.

Siç parashikon OKB-ja, deri më 2050 popullsia e botës e do të arrijë gjer më nëntë miliardë.

Tendencat e popullsisë botërore

U deshën qindra mijëra vjet që popullsia botërore të rritet në 1 miliard – atëherë vetëm në 200 vjet të tjera, u rrit shtatëfish. Në vitin 2011, popullsia globale arriti në masën 7 miliardë, dhe sot, ajo qëndron në rreth 7.7 miliardë, dhe pritet të rritet në rreth 8.5 miliardë në 2030, 9.7 miliardë në 2050, dhe 10.9 miliardë në 2100.

Kjo rritje dramatike është nxitur kryesisht nga rritja e numrit të njerëzve që mbijetojnë në moshën riprodhuese, dhe është shoqëruar me ndryshime të mëdha në normat e pjellorisë, rritjen e urbanizimit dhe përshpejtimin e migracionit. Këto tendenca do të kenë implikime shumë të gjera për brezat që vijnë.

E kaluara e fundit ka parë ndryshime të mëdha në  normat e pjellorisë  dhe  jetëgjatësisë . Në fillim të viteve 1970,  gratë kishin mesatarisht  4,5 fëmijë secila; deri në vitin 2015, pjelloria totale për botën kishte rënë në nën 2.5 fëmijë për grua. Ndërkohë,  nivelet mesatare të  jetëgjatësisë globale janë rritur, nga 64.6 vjet në fillim të viteve 1990 në 72.6 vjet në 2019.

Për më tepër, bota po sheh nivele të larta të  urbanizimit  dhe përshpejtimin e migracionit. Viti 2007 ishte viti i parë në të cilin jetonin më shumë njerëz në  zonat urbane sesa në ato rurale , dhe deri në vitin 2050 rreth 66 përqind e popullsisë botërore do të jetojnë në qytete.

Këto megatrends kanë implikime shumë të gjera. Ato ndikojnë në zhvillimin ekonomik, punësimin, shpërndarjen e të ardhurave, varfërinë dhe mbrojtjen sociale. Ato gjithashtu ndikojnë në përpjekjet për të siguruar qasje universale në kujdesin shëndetësor, arsim, strehim, kanalizime, ujë, ushqim dhe energji. Për të adresuar në mënyrë më të qëndrueshme nevojat e individëve, politikëbërësit duhet të kuptojnë se sa njerëz jetojnë në planet, ku janë, sa vjeç janë dhe sa njerëz do të vijnë pas tyre.

Të Dhënat për Popullsinë në gjithë botën sipas UNFPA (Fondi i Popullsisë së Kombeve të Bashkuara)

Popullsia Totale, 2020:

7.8 Miliardë

Popullsia e moshës 0-14, përqind, 2020:

25.4%

Popullsia e moshës 10-24, përqind, 2020:

23.7%

Popullsia e moshës 15-64 vjeç, përqind, 2018:

65.2%

Popullsia e moshës 65 vjeç e më e vjetër, përqind, 2020:

9.3%

Leave a Reply